Strategie en Structuur

Hoe u de markt het best kunt benaderen, hoeven wij u niet te leren. Wij hebben
daar op basis van onze grondige kennis van de markt van onze relaties overigens
wel ideeën over die wij graag met u delen.
De belastingdienst, gemeenten, sociale partners en instellingen zoals banken en verzekeraars vragen helaas een andere benadering. U bent wel hun klant, maar dikwijls niet vrijwillig. De omgang en communicatie met deze partijen roept niet zelden emotie en soms agressie op, die het resultaat van het contact -meestal- ongunstig beïnvloeden.
De manier waarop u met deze partijen omgaat  en communiceert, vraagt een bewuste benadering, een heldere strategie, afgestemd op uw onderneming.
Wij ontwikkelen deze strategie graag met en voor u en passen hem desgewenst ook voor u toe.

Natuurlijk zit er structuur in uw onderneming. Maar is die gelet op de huidige omvang van de onderneming en de diverse functies en activiteiten nog wel de optimale? Is die optimale functionele structuur ook de beste structuur vanuit juridisch en fiscaal oogpunt?
En tenslotte, worden de theoretische structuren binnen uw bedrijf ook zo toegepast dat iedereen zich daar wel bij voelt?
Wij ontwikkelen met en voor u graag de bij uw onderneming passende structuur en voeren hem desgewenst ook voor u in.

Heeft u behoefte aan een klankbord, een adviseur of een uitvoerder?
Tax us!

Algemene Voorwaarden Taxus disclaimer Contact