Procesvoering

Discussies over belastingaanslagen of -heffingen leiden helaas niet altijd tot
overeenstemming. Soms is het onvermijdelijk om een geschil voor te leggen aan
de belastingrechter.
Een dergelijke procedure vraagt zowel kennis van het belastingrecht als van het procesrecht. Een combinatie die slechts bij weinig advocaten of adviseurs wordt aangetroffen.
De adviseurs van Taxus Procesvoering hebben een jarenlange ervaring in dit soort procedures.

Hebt u een geschil over belastingen?
Tax us!  

Algemene Voorwaarden Taxus disclaimer Contact