Lokale Heffingen en WOZ

Ook gemeenten, provincies en waterschappen heffen belastingen.

De onroerende zaakbelastingen zijn wellicht het meest bekend, maar zeker
niet de enige belasting die de lokale overheden heffen.
Toeristenbelasting, forensenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, rioolheffing, parkeerbelasting en gemeentelijke rechten, zoals leges voor het afgeven van vergunningen zijn andere veel voorkomende heffingen en daarmee zijn we nog lang niet volledig.

Sommige belastingen, denk aan milieubelastingen of gemeentelijke belastingen zoals leges, worden vaak als gegeven beschouwd en niet als een wellicht te hoog opgelegde aanslag .
Deze belastingen worden niet geheven volgens landelijke belastingverordeningen. Elke gemeente, provincie en waterschap heeft z’n eigen wetgeving. Die lokale wetgeving moet weliswaar voldoen aan door de centrale overheid vastgestelde voorwaarden, maar doet dat niet altijd.

Grondslag voor veel rijks- en lokale-belastingen is de waarde van vastgoed, welke waarde door de gemeenten in een WOZ-beschikking wordt vastgesteld. Die waarde moet worden bepaald volgens wettelijke regels, waardoor de juiste WOZ-waarde vaak afwijkt, zowel naar boven als naar beneden, van de waarde die u gevoelsmatig correct lijkt. Een bijzonder belangrijke beschikking dus, die bijzondere aandacht vraagt.

Weet u de weg in het doolhof van lokale wetgeving en daarvoor centraal vastgestelde kaders?  Taxus Lokale Heffingen wel,
Tax us!

Algemene Voorwaarden Taxus disclaimer Contact