E-mail disclaimer

De informatie verzonden in, of als bijlage bij, dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de (beoogde) geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de beoogde geadresseerde, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of voor u duidelijk moet zijn dat u niet de beoogde geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of  actieve en/of passieve verstrekking van deze informatie, niet toegestaan, en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Taxus Advies Groep BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een eventuele onjuiste en/of onvolledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor niet tijdige ontvangst daarvan. Taxus Advies Groep BV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door virussen in onze e-mailberichten en de eventuele bijlage(n). Taxus Advies Groep BV kan niet garanderen dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

 

Algemene Voorwaarden Taxus disclaimer Contact