De Taxus Advies Groep kent vier disciplines:

 • Taxus Strategie en Structuur begeleidt ondernemers bij het maken
  en invoeren van marktkeuzes, van communicatie strategieën, en
  van organisatorische en juridische ondernemingsvormen;

 • Taxus Fiscaal verleent adviezen op gebied van alle rijksbelastingen
  en verzorgt de fiscale begeleiding van bedrijfsovernames of –verkopen
  en detachering van fiscaal personeel. Het werkterrein strekt zich niet
  alleen uit tot de vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loon-
  belasting, en inkomstenbelasting, maar ook tot de andere rijks-
  belastingen zoals overdrachtsbelasting, belastingen op milieu-
  grondslag o.a. energiebelasting, erfbelasting en schenkbelasting;

 • Taxus Lokale Heffingen verleent adviezen op gebied van
  gemeentelijke-, provinciale- en andere lokale belastingen en
  WOZ. Vraagstukken over WOZ-waarden en vraagstukken of
  onroerende-zaakbelastingen, baatbelasting, toeristenbelasting,
  reclamebelasting, precariobelasting, leges  en andere lokale
  belastingen en heffingen mogen worden geheven en zoja tot
  welke hoogte, vormen het werkgebied van onze consultants;

 • Taxus Procesvoering voert namens u procedures voor rechtbank, gerechtshof of hoge raad, op gebied van rijksbelastingen en lokale-belastingen.
Algemene Voorwaarden Taxus disclaimer Contact